יום רביעי, 4 במאי 2016

יום הזיכרון לשואה ולגבורה – השפעתו של משפט אייכמן על היחס לשואה ולמחולליה בישראל ובעולם


בערב יום השואה 2016 ניתן בהחלט לומר ששורר קונצנזוס רחב ביחסה של החברה היהודית בישראל לנושא שואת יהודי אירופה שנתפסת כגורם מאחד בין כל הזרמים הפוליטיים והרעיוניים. אולם לא כך היה בשנותיה הראשונות של המדינה. בשנות החמישים ראו את הנספים במידה רבה כמי שהלכו 'כצאן לטבח' והשואה הייתה מוקד לחילוקי דעות ולפולמוסים.
במאי 1960 הצליחו שליחי המדינה ללכוד בארגנטינה את אדולף אייכמן, האיש שמילא תפקיד מרכזי בגרמניה הנאצית במבצע השמדתם של שישה מיליון מיהודי אירופה, והעבירוהו לישראל כדי להעמידו בה לדין. משפטו של אייכמן נפתח ב-11 באפריל 1961 וב-15 בדצמבר גזר עליו בית המשפט עונש מוות. לאחר שערעורו ובקשת החנינה שלו נדחו הוצא אייכמן להורג בלילה שבין ה-31 במאי ל-1 ביוני 1962.
     מראה כללי של אולם בית המשפט בעת משפטו של אדולף אייכמן. בתא הזכוכית הנאשם. עומד ומצביע בידו על הנאשם התובע גדעון האוזנר. לשמאלו הסנגור רוברט סרווציוס, ארכיון המדינה

מעצרו של אייכמן ומשפטו היו מעין קו פרשת המים בתחושותיהם של ניצולי השואה ובהתייחסותה של החברה הישראלית לשואה ולקרבנותיה. חודשים רבים עמד המשפט במוקד תשומת לבה של החברה הישראלית, היה לנושא העיקרי בכל העיתונים וזכה לסיקור מקיף בשידורי הרדיו. לראשונה נחשף הציבור הישראלי למלוא הסבל של הקרבנות, למצוקתם, לתחושת חוסר האונים שלהם ולמאמציהם לשרוד ולשמור על צלם אנוש. הוא היה אפוא למעין חוויה מטהרת שבעקבותיה חשו לראשונה ניצולי השואה שזעקתם נשמעת ומובנת, ושואת יהודי אירופה נעשתה לעניין מאחד בחברה הישראלית.
כחודש לאחר תחילת משפטו של אייכמן דיבר התובע במשפט גדעון האוזנר על המשפט בכנס מרצים שיזם מרכז ההסברה. בסוף דבריו שיתף האוזנר את המאזינים בציטוטים מתוך מכתבים שקיבל מקשת רחבה של אנשים ובהם ילדים צעירים וניצולי שואה. בציטוטים שהביא נחשף עומק התמורה שחוללה פרשת אייכמן בהלכי הרוח בציבור. הנה שני קטעים מתוך דבריו:
         רישום בעיפרון מאת בני עדן של התובע גדעון האוזנר טוען בבית המשפט בעת משפטו של אדולף אייכמן. לידו הסנגור רוברט סרווציוס.  ארכיון המדינה


אולם השפעתו של משפט אייכמן על היחס לשואה ולמחולליה חרג הרבה מעבר לגבולות ישראל. ביטוי נאמן לכך ניתן בטבלה שהוצגה לשרת החוץ גולדה מאיר ביולי 1961 ובה נתונים על מספר ההליכים נגד פושעים נאצים בתקופה שלפני המשפט, ובשנה שלאחר הבאתו של אייכמן לישראל. הטבלה מלמדת שבשנה שלאחר לכידתו של אייכמן והבאתו לישראל חלה עלייה דרמטית במספר המעצרים של פושעים נאצים בגרמניה ובאוסטריה - מ-41 בשנתיים שקדמו למעצרו של אייכמן, ל-86 בשנה שלאחר מעצרו. כמו כן מדווח על עלייה ניכרת בשנה זו במספר המשפטים וגזרי הדין בגרמניה ובארצות אחרות (מ-16 ל-39), בהוצאה לפועל של גזרי דין מוות ובתהליכי הסגרה של פושעים נאצים. עלייה משמעותית חלה גם במספר ההתאבדויות של פושעי מלחמה נאצים ובטיהורים מאלמנטים נאציים בגרמניה המערבית.
אין תגובות: