יום שני, 13 באפריל 2015

ארבעים וחמש שנה לפרשת גולדמן ומכתב השמיניסטים – תגובת משרד החוץ

בחודשים מרס – אפריל 1970 סערה דעת הקהל בישראל בעקבות שורת אירועים שקבלה לימים את השם "פרשת גולדמן", ובעקבות "מכתב השמיניסטים" שבא בעקבותיה. בשנה שעברה פרסם ארכיון המדינה פרסום רחב בן שני חלקים ובו 28 תעודות שעוסקות בשתי הפרשיות האלו. (לצפייה בפרסום: מכתב השמיניסטים, פרשת גולדמן) במלאת ארבעים וחמש שנה לאירועים אלו הוסיף ארכיון המדינה חמש תעודות שעוסקות בתגובות בעולם לפרשת גולדמן כפי שדיווחו נציגי ישראל למשרד החוץ בירושלים, ולמאמצי ההסברה של שר החוץ אבן והנהלת המשרד שנועדו לטעון שכל הפרשה לא הייתה אלא "ביצה שלא נולדה", וכי גולדמן כלל לא הוזמן לקהיר.
רה"מ גולדה מאיר ונשיא הקונגרס היהודי העולמי ד"ר נחום גולדמן
בישיבה של הקונגרס, ינואר 1970 (אוסף התצלומים הלאומי) 
משרד החוץ ופרשת גולדמן
הביקורת השלילית על תגובתה של ממשלת ישראל להזמנת גולדמן למצרים לא נותרה בגבולות ישראל. דיווחים שהגיעו מכמה מנציגויות ישראל בעולם דיווחו על ביקורת שנשמעה במדינות שונות על החלטותיה של ממשלת ישראל בעניין יזמת גולדמן. למשל במברק משגרירות ישראל בפריס דווח על הסקירה השלילית בעיתוני צרפת שרואים בסירובה של ממשלת ישראל חיזוק לטענה על נוקשותה המדינית וחוסר נכונותה לפשרות שיוליכו לשלום (תעודה 23א א-7434/10). תמונה דומה עלתה ממברק שנשלח מהשגרירות בוושינגטון על הסיקור בעיתונות האמריקנית ובו נטען ש"הפרשה הולכת ומכה גלים והפכה שליחת היום בקונטקסטים מאוד שליליים" (גולדמן 23ב, א-743410). מברק מהשגרירות בבון ידע לספר שחוגים יוניים במצרים הם שיזמו את ההזמנה לגולדמן בתקווה שיצליחו לשכנע את נאצר להיפגש עמו לאחר שיגיע לקהיר (תעודה 23ג א-7434/10).


בישראל התייחסו ברצינות רבה לביקורת בעולם ופתחו במסע הסברה בעניין. במברקים לנציגויות חזרה וטענה צמרת משרד החוץ כי כל העניין היה בעצם "ביצה שלא נולדה" וכי גולדמן כלל לא הוזמן למצרים. במברק ששלח שר החוץ אבן לנציגויות הגדולות – וושינגטון, לונדון, פריס בון וניו יורק, הוא הדגיש את הודעת דובר ממשלת מצרים ששלל את הטענה לפיה גולדמן הוזמן על ידי נאצר לקהיר. הוא סקר את השתלשלות הפרשה והדגיש שיוזמיה היו גורמים צרפתים ויוגוסלביים אך לא מצרים (תעודה23ד, א-7434/10). אולם לצמרת משרד החוץ הובהר שבכך אין די. על ישראל להוכיח שפניה אכן לשלום, וכי היא עושה מאמצים אמתיים להגיע שלום עם שכנותיה ומצרים בראשן.  במברק ששלחה מחלקת הסברה לכלל הנציגויות הובלטה תשובתו של שר החוץ אבן בכנסת על פיה ישראל מחייבת כל פגישה עם נציגי מצרים אולם עומדת על זכותה לקבוע מי יהיו נציגיה לשיחות שלום כאלו (תעודה 23ה, א-7434/10)    

עורך: ד"ר חגי צורף