יום שלישי, 20 בינואר 2015

חוק האקדמיה ללשון העברית

ארכיון המדינה נערך להעלות אתר אינטרנט חדש שיעמיד לרשות הציבור חומרים רבים מאוספי הארכיון. במסגרת ההכנות אנו עובדים כעת על אוסף סטנוגרמות מישיבות הממשלה שהתקיימו בין השנים 1948 - 1967. במסגרת עבודתנו זו אנו מציגים בפניכם קטעים שנראים לנו מעניינים.

בישיבת הממשלה ו/שי"ג מיום ז' בחשון תשי"ג
26/10/1952 דנו בנושא חוק האקדמיה ללשון העברית.

אחד הנושאים המעניינים יותר שעלו במסגרת אותו דיון היה מציאת שם עברי לאקדמיה, שהרי זו עוסקת שנים רבות במתן שמות עבריים למלים לועזיות, אולם למרות פעילותה לחיזוק השפה העברית נושאת היא עצמה מונח לועזי בשמה.

שר החינוך, בן-ציון דינבורג (דינור) פתח את הדיון בנושא ואמר: "ועד הלשון העברית היה קיים משנת תר"נ, עד עכשיו ועד הלשון מילא תפקיד גדול בהתפתחות הלשון. בוועד הלשון השתתפו באי כוח הסתדרות המורים, סופרים ובכלל יהודים טובים. עתה יש צורך בהקמת מוסד בעל סמכות...יש צורך לכוון התפתחות הלשון ולדאוג לה". כמו כן הוא הוסיף ואמר: "... העניין הוא דחוף, כי צריך להזיזו מהנקודה המתה, יש לקבוע כללים כדי שלא תהיה לשוננו פרוצה".
ראש הממשלה, דוד בן-גוריון השיב לו: "אני לא אצביע בעד הצעת החוק, כל עוד לא יוצע להחליף השם היווני אקדמיה בשם עברי".

עניינים נוספים שעלו בעניין היו תפקידי האקדמיה, כפיפותה למוסדות אחרים, מספר חבריה, האם יהיו אלה תושבי הארץ בלבד, יהודים בלבד ועוד. (עמ' 17 – 22)

כידוע לכולנו, מאז ועד היום טרם שונה שמה של האקדמיה ללשון העברית.

לצפייה בסטנוגרמה
לצפייה בפרסום נוסף באותו נושא מתוך אתר האינטרנט של ארכיון המדינה


אין תגובות: