יום ראשון, 28 באפריל 2013

איך חוגגים את ל"ג בעומר כאשר הוא חל במוצאי שבת?

"
מי שלא ראה את שמחת ל"ג בעומר על קברו של רבי שמעון בן יוחאי במירון לא ראה שמחה מימיו, שישראל עולים לשם המוניות של חגיגה בשירים ובכל כלי שיר ובאים מכל המקומות מערי אלוקינו ומארצות אדום וישמעאל ועומדים שם לילה ויום ולומדים... ומתפללים ואומרים מזמורים". (ש"י עגנון)
חגיגות לג בעומר בחצר מערת רשב"י בשנות ה 20  של המאה ה 20 בהשתתפות ערבים ודרוזים

בל"ג בעומר נוהרים מאות אלפים למקום ציון קברו של רבי שמעון בר יוחאי למרגלות הר מירון לחוג שם את החג. במקום נערכת הילולה בת ארבעה ימים. שמחת הילולה נקשרה ליום זה, בשל המסורת כי זהו יום פטירתו של רשב"י, וכן בשל המסורת כי קודם פטירתו גילה לתלמידיו סודות מתורת הקבלה.  עדויות קדומות על חגיגות הילולה בל"ג בעומר על קברו של רשב"י במירון קיימות כבר מהמאה ה-16. תלמידו של האר"י, רבי חיים ויטאל, כתב לראשונה על כך שי"ח באייר הוא "יום שמחתו של רשב"י".  ומאמצע המאה ה-18 יש עדויות על עלייה של תושבים רבים בארץ ישראל לקברו של רבי שמעון במירון בל"ג בעומר.
עליה לקבר הרשב"י בסביבות 1920
 
 
דחיית אירועי ל"ג בעומר ממוצאי שבת
חגיגת ל"ג בעומר במוצאי שבת השנה מחזירה אותנו לדיון שנערך בארץ לפני שנים רבות בסוגיית הסתירה שבין קיום מצוות ל"ג בעומר ובין חילול שבת. בחודש שבט של שנת תשכ"ו (1966), כחודשיים טרם מועד החג, פנה הוועד למען השבת למשרד הדתות בבקשה לדחות את אירועי ל"ג בעומר בהר מירון ליום ראשון מפאת החשש לחילול שבת: "אין דרך אחרת למנוע חילול שבת קודש אלא על ידי דחיית ההדלקה ממוצאי שבת ליום ראשון ולהודיע לקהל הרחב בעוד מועד כי במוצאי שבת לא תתקיים ההדלקה הרשמית ולא ירשו כל הדלקה". בעקבות הפנייה פרסמה הרבנות הראשית הנחייה ברוח זו והפיצה אותה בקרב רבני הערים, שמצידם העבירו את המסר לקהל הרחב באמצעות כרזות כגון זו:


גם בשנה שלאחר מכן חל ל"ג בעומר במוצאי שבת. אז לא הסתפקה הרבנות הראשית בהנחייה לגבי האירועים במירון ופנתה אל משרד החינוך ואל מנהלי בתי הספר וביקשה מהם להורות לתלמידיהם להקפיד שלא ללקט עצים למדורה במהלך השבת ולא לערוך את העצים עד לסיום תפילת ערבית של מוצאי שבת בבית הכנסת. המכתב מבקש להנחות את התלמידים לקחת רק עצים ודלק שהם רכושם...או שהם הפקר גמור - הכל כדי שלא יבואו לידי חשש גניבה או גזל ולנצל הזדמנות זו כדי ללמדם מהי "מצווה הבאה בעברה".
בשנת 2012 יצאה הרבנות הראשית בהחלטה שבשנים שבהן ל"ג בעומר יחול במוצאי שבת, יידחו אירועי הדלקות המדורות וההילולה שבמירון ליום ראשון בערב, י"ט באייר, ל"ד בעומר.
ישנם המתנגדים להחלטה, באומרם שלל"ג בעומר יש השלכות הלכתיות, כגון הפסקת מנהגי האבלות של ספירת העומר, ואם דוחים את אירועי היום ייווצר בלבול. בנוסף, ישנה טענה שעלתה האומרת כי הזזת חג ומועד לתאריך אחר היא שלב ראשון לפני ביטולו, ושאין לשנות את מועדם של מועדים רק בגלל אנשים שאינם שומרים שבת.

איסוף קרשים למדורת ל"ג בעומר


אין תגובות: