יום שני, 15 באפריל 2013

לקראת יום העצמאות – שני מצעדי צה"ל האחרונים (בשנים 1968 ו-1973) בתיעוד רשמי ובתיעוד אישי

האירוע המרכזי של חגיגות יום העצמאות בעשרים שנותיה הראשונות של המדינה היה מצעד צה"ל שנערך אחת לשנה החל מ-1949 בערים שונות בישראל לסירוגין, בדרך-כלל באחת משלוש הערים הגדולות (גם בשנת 1948 נערך מצעד צבאי במהלך ההפוגה השניה של מלחמת העצמאות בתאריך העברי כ' בתוז -27.7, שבו צוין יום פטירתו של הרצל) רצף המצעדים השנתיים הסתיים במצעד של שנת 1968 שהתקיים בירושלים. לאחר מצעד זה הוחלט להפסיק את הנוהל של מצעד שנתי ולקיים מצעדים רק במועדים מיוחדים. בפועל נערך רק מצעד אחד נוסף בשנת 1973, גם הוא בירושלים.

להלן מובאים שלושה סרטים המתעדים את שני המצעדים האחרונים שהתקיימו ב-1968 ו-1973 וטקסים ואירועים רשמיים אחרים שהתקיימו בירושלים ביום הזיכרון לחללי צה"ל וביום העצמאות באותם שנים. אחד מהסרטים הוא סרט הסברה רשמי מטעם שירות הסרטים ודובר צה"ל המלווה בקריינות באנגלית (שנועד להסברה בחו"ל), המתעד את המצעד בשנת 1968. שני הסרטים האחרים הם סרטים ללא קול ממקור פרטי המתעדים את שני המצעדים. סרטים אלה צולמו על-ידי הצלם החובב פרץ חן, שאוסף סרטיו הופקד בארכיון המדינה. הצפיה בסרטים אלה אחד בעקבות השני יכולה להעלות תובנות מעניינות לגבי הדומה והשונה בין תיעוד של אירועים ממלכתיים הנעשית דרך עדשת המצלמה של גורם רשמי מטעם המדינה לבין תיעוד דרך עדשת המצלמה של אדם פרטי המשקף את נקודת מבטו האישית.
 
1. Celebretion - Israel's 20th Independence Day (ביום חג - יום העצמאות ה-20 של ישראל), שירות הסרטים ודובר צה"ל, 5.1968 (סימולו במערכת הארכיון: טס-11060/9)

 

2. אוסף פרץ חן - "כ' שנים לעצמאות ישראל" - אירועי יום הזיכרון ויום העצמאות ה-20 בירושלים, 5.1968  (סימולו במערכת הארכיון: טס-10125/5)
 
 
 

3. אוסף פרץ חן - "שבת ומועד" - אירועי יום העצמאות ה-25 בירושלים,  5.1973 (סימולו במערכת הארכיון: טס-10125/17)

 

 

אין תגובות: