יום ראשון, 13 בינואר 2013

כי האדם עץ השדה - סדרת פרסומים מיוחדת לקראת ט"ו בשבט, ראש השנה לאילנות

"ידעתי שטרדותיך הן רבות, אך ידעתי גם שעניין המטעים קרוב הוא לליבך", במילים אלו פונה מנהל חברת מטעי האומה, הנושא באחריות מתוקף תפקידו על המטעים הנטושים במרחבי הארץ, אל רה"מ דוד בן גוריון. הוא מוסיף ומפרט בפניו את ההפקרות הנוהגת בשטח, בפעילות אזרחית וצבאית, במסגרתה נעקרים אלפי דונמים של עצי פרי ומוסבים לבנייה. בעזרתו, הוא מבקש לייצר קול קורא לפני שיתאחר המועד לעצירת התופעה.
שקדיות בעת פריחתן (לע"מ)

בן גוריון, שמקבל פניות נוספות בלשון דומה, נזעק ומוציא מנשר ברור לשרי הממשלה, בו הוא מבקש לבצע פעילות השחתה זו רק על פי ההכרח. "יש למנוע את המעשה הברברי הזה, הוא כותב, ולנהוג על פי ההדרכה התורנית המשווה את האדם לעץ השדה". בהתייחסות ישירה לדבריו, מסביר שר החקלאות כי אכן לא קיימת חקיקה מוסדרת בנושא, ומבקש את שיתוף הפעולה של המשרדים על מנת ליצור נוהל עבודה תקין. בנוסף, הוא טורח להעביר את הסיכום לגופים בשטח. גם שר הפנים ממהר להוציא הנחיות ברוח דומה.

ביחסו של בן גוריון לעניין המטעים היה מרכיב לאומי אך גם אישי. בעקבות קריאה שהוא מקבל באותה התקופה להשתתף בחגיגת מטעי הפרדסים, הוא נענה להזמנה, ומדגיש כי המפעל חשוב למדינה, וחושף, כי זכורים לו ימי עבודתו בפרדסים בראשית הדרך. "חסד נעורים שכזה, אינו נשכח אף פעם", הוא מסכם.
חבר קיבוץ אורים נוטע עץ צעיר / 1947 (לע"מ)
במהלך שנת 2011, אושר בוועדת הסביבה של הכנסת, תיקון המרחיב את איסור כריתת העצים הבוגרים. בסעיף 15(א) לחוק פקודת היערות, נאמר: "לא יכרות אדם אילן מוגן או עץ בוגר ולא יעתיקו וכן לא יוביל אדם אילן מוגן או עץ בוגר או חלק מהם, שלגביהם קבע השר כי הובלתם טעונה רישיון, והכל אלא אם כן קיבל תחילה רישיון לכך מפקיד היערות". לאחרונה, בחודש אוקטובר 2012, הובא תיקון נוסף לאישור הוועדה בעניין זה.
פרק נוסף בסדרת ט"ו בשבט, הכולל מסע מרגש בזמן, יופיע מחר.

אין תגובות: