יום שלישי, 29 במרץ 2016

30 במארס 1976 - 40 שנה ליום האדמה

אירועי "יום האדמה" ב 30 במרס 1976 היוו את שיאו של המאבק שניהלו תושבי הכפרים הערבים בגליל התחתון נגד הממשלה, על רקע הפקעת קרקעות שלהם לצרכי פיתוח ובנייה. מאורעות "יום האדמה" מלווים את הקשר בין ערביי ישראל למדינת ישראל עד היום הזה.
לאחר האירועים החליטה הממשלה להקים ועדה לשיפור מצבם של ערביי ישראל. הוועדה הגישה ב 20 במאי 1976 טיוטת הצעה לשיפור מצבם של ערביי ישראל. הצעתה כללה הקמת 3 ועדות קבועות – ועדת שרים, ועדת מנכלי"ם וועדה  ציבורית מורכבת מאישים ערבים ויהודים, שילוב יותר אזרחים ערבים בשירות המדינה, שיפור השירותים ביישובים הערביים, שיפור תפקוד המועצות המקומיות הערביות ועוד הצעות ברוח זו.

כמה מהצעות אלו בוצעו במבט לאחור של 40 שנה? 
(מתוך תיק א 272/10) 


הוסף כיתוב

אין תגובות: