יום ראשון, 1 בנובמבר 2015

ספרי "הסדרה להנצחת נשיאי ישראל וראשי ממשלותיה" ניתנים לעיון ללא תשלום בספריית "כותר" באינטרנט

מבחר מספרי ההנצחה לנשיאים ולראשי ממשלה

בשעה טובה, החל מחודש אוקטובר 2015, עומדים ספרי ההנצחה לרשות הציבור ללא תשלום, במימונה של "המועצה להנצחת נשיאי ישראל וראשי ממשלותיה" שבמשרד ראש הממשלה, במסגרת הקמת אתר האינטרנט החדש של המועצה.
מעתה ניתן לעיין בכרכי ההנצחה לנשיאים: חיים וייצמן, יצחק בן-צבי, זלמן שזר וחיים הרצוג ובכרכי ההנצחה לראשי הממשלה: דוד בן-גוריון, משה שרת, לוי אשכול ויצחק רבין (כרך א, 1967-1922).
הספרים האלה נסרקו באיכות גבוהה ביותר וניתן לעשות בהם חיפוש טקסטואלי. את הספרים הנ"ל ניתן להמשיך לרכוש בארכיון המדינה במהדורה מודפסת, למעט כרך ההנצחה ללוי אשכול שאזל. לרכישת הספרים יש לפנות אל:  leya@archives.gov.il. אין תגובות: