יום שלישי, 25 באוגוסט 2015

הדיון בממשלה בעקבות כנס הפלמ"ח, 14 באוקטובר 1949

ארכיון צה"ל פרסם באמצעות אתרי האינטרנט "וואלה", ynet ערוץ 7 ובאמצעי תקשורת נוספים מסמכים על אודות הטיפול המשמעתי בקציני צה"ל שהשתתפו בכנס הפלמ"ח בניגוד לפקודות. פרסום זה עלה מאוחר יותר לאתר האינטרנט של ארכיון צה"ל. כעשרים קצינים בכירים, ביניהם יצחק רבין ודוד אלעזר, עמדו למשפט משמעתי אצל הרמטכ"ל רב אלוף דורי וננזפו - משפט שלא מנע מהם מלכהן בעתיד כרמטכ"לים.
בעקבות זאת אנו מפרסמים את הדיון בישיבת הממשלה ב-18 באוקטובר 1949. מדיון זה עולה שבתחילה התיר ראש הממשלה ושר הביטחון דוד בן-גוריון להשתתף בכינוס ורק לאחר שחשש מהאופי הצבאי למחצה שלו - אסר להשתתף בו. חיילים רבים ביקשו חופש כדי להשתתף בו - ובן-גוריון לא רצה להענישם כי ככל הנראה הם לא ידעו על האיסור להשתתף בכינוס. אולם בן-גוריון דרש להעניש את הקצינים הבכירים שידעו על האיסור ובכל זאת השתתפו בכינוס.
בישיבת הממשלה הוחלט לקבל את הצעת המטכ"ל ("קציני מטה") להסתפק בהעמדת הקצינים הנ"ל לדין משמעתי ("טיפול אדמיניסטרטיבי"). ההחלטה התקבלה ברוב קולות (8 מתוך 11) והועדפה על פני הצעתו של בן-גוריון להעמיד אותם למשפט של ממש שקיבלה שני קולות והצעתו של שר התחבורה דוד רמז להסתפק בהתנצלות הקצינים שקיבלה רק קול אחד. לדיון בממשלה ראו פרוטוקול הישיבה.
 

אין תגובות: