יום שלישי, 13 בינואר 2015

"לא בגדתי" / ("לא בגדנו") - שישים שנה למותו של החייל אורי אילן בשבי הסורי

שישים שנה מלאו היום למותו של סמל אורי אילן ששם קץ לחייו לאחר שנפל בשבי הצבא הסורי עם ארבעה מחבריו. הפרשה העגומה הגבירה עוד יותר את התסבוכת מדינית-פוליטית שהתחוללה בשל אירועי "העסק הביש" והקצינה את חילוקי הדעות בין ראש הממשלה משה שרת לשר הביטחון פנחס לבון ובין הדרג המדיני לדרג הצבאי שבראשות הרמטכ"ל משה דיין. הפרשה הסעירה במיוחד את דעת הקהל בשל הפתק שנמצא על גופתו של אילן ובו חורר באמצעות קיסם עץ את המילים שהפכו למיתוס מכונן: "לא בגדתי".

מתוך אתר המרכז למורשת המודיעין
לרגל מלאת שישים שנה לפרשה דרמטית זו, מעלה ארכיון המדינה שוב (בשינויים קלים) את הפוסט שנכתב בזמנו בנושא: חלק א' וחלק ב'
בפוסט נחשפים לראשונה דבריו של שר הביטחון פנחס לבון שנאמרו בוועדת אולשן-דורי שמהם עולה כי שר הביטחון ייחס את אותה מידה של "קלות דעת" ושל "חוסר אחראיות" הן לעניין "העסק הביש" ("הפרשה") והן לשליחת חוליית החיילים אל מעבר לגבול הסורי- מעשה שהוביל לנפילתם בשבי ולהתאבדותו של אחד מהם – סמל אורי אילן.

פעולותיה של חוליית החיילים שנשלחה להחליף סוללות במתקן האזנה סודי, תוכננו והוצאו לפועל במדינת ישראל הצעירה לימים. הפוסט משקף היטב את אווירת אותה תקופה: ההדגשים הצבאיים, המדיניים והחברתיים-ערכיים. שישים השנה שחלפו מבטאים בבירור את עומק השינויים שחלו מאז בתחומים השונים ובמיוחד בולטים כאן הדברים בכל הנוגע ליחס הממסדי-פורמלי והפרטי-אישי לחיילים הנתונים בשבי ולפדויי שבי. 

אין תגובות: