יום שני, 19 בינואר 2015

ייצוג המזרחים בממשל הישראלי - מבט מ-1960

ארכיון המדינה נערך להעלות אתר אינטרנט חדש שיעמיד לרשות הציבור חומרים רבים מאוספי הארכיון. במסגרת ההכנות אנחנו עובדים כעת על אוסף סטנוגרמות מישיבות הממשלה בין 1948 ל-1967. אנחנו מציגים כאן קטעים הנראים לנו מעניינים.

בישיבת ממשלה ט/שכ"א מתאריך 13.11.1960 שר המשטרה, בכור-שלום שטרית, השר המזרחי היחיד בממשלה, העלה סוגיה שמעסיקה את החברה הישראלית עד היום: אפליית עדות המזרח בייצוג בוועדות ציבוריות. השר שטרית אמר בישיבה: "הממשלה מקימה מפעם לפעם ועדות ומועצות ציבוריות... מתוך הרכב הוועדה או המועצה היה ברור שהחלק הספרדי בטל בשישים" (עמוד 10), וציין שאחוז בני עדות המזרח בישראל הוא לא פחות מ 50% מכלל האוכלוסייה. בהמשך אמר: "כל החברים, כל הכבוד להם, מציעים מפעם לפעם וועדות, אין חושבים שזה אותו הציבור שצריך לשתף אותו במנהל, בסדרים ציבוריים, בדרך המחשבה על התפתחות העניינים, אם אין אנו מושיבים אותם איתנו בוועדות למה אנו מקווים, האם אנו מקווים למיזוג גלויות, לרגש אהבה, איני רואה זאת" (עמוד 11).


שר המשטרה בכור שלום שטרית, 19.01.1949, הצלם - דוד אלדן (מתוך ויקיפדיה)

השר שטרית הצר על היחס הלא ראוי אל יהודי ארצות המזרח, קבוצה שלטענתו סיגלה לעצמה במהירות אורח חיים שלא הייתה רגילה לו יותר מאשר היהודים האשכנזים: "היהודים שבאו מארצות המזרח שהביאו אותם מהאניות אל הכפר ואלה שהלכו מהעיר אל הכפר, האם הם הכזיבו? בארצות מגוריהם היו רוכלים וסוחרים, לא הייתה להם זיקה לחקלאות והיום הם חקלאים מצליחים. תוך זמן קצר קלטו את הדבר החשוב ביותר בחיי העם – את השפה. לעומתם יש אשכנזים הנמצאים בארץ עשרים ושלושים שנה והם מדברים רוסית וגרמנית, אבל אחינו מעדות המזרח סיגלו להם את השפה העברית" (עמוד 11). השר שטרית מבקש שהממשלה לא תיצור בארץ שני מחנות ושני עמים אלא למזג ולשתף את יהודי ארצות המזרח גם בהנהגה.

הפתרון שהציע השר היה בתחום החינוך: "ראשית וראשית: חינוך, אם הילדים יתחנכו ויקבלו את המגיע להם ויגיעו לרמה שווה עם ילדי יוצאי ארצות אחרות הם ימצאו את דרכם, אבל אם אנו מזניחים אותם, פירושו של דבר שיקום דור שהוא יהיה שונה לגמרי" (עמוד 11).

להלן קישור לסטנוגרמה . 

אין תגובות: