יום שני, 5 במאי 2014

לכבוד יום העצמאות: גיוס "המלווה לאומי" המיועד "לכל יהודי בארץ".

ספק אם היום היו אזרחי ישראל נענים לבקשה כזאת. הנהגת היישוב המאורגן, ערב הקמת המדינה, נדרשה להתמודד עם איום מלחמה ומאבק גורליים, התמודדות כלכלית קשה, ובנוסף, עם חוסר שיתוף פעולה מצד הממשלה הבריטית ומשרד המושבות בנוגע להקמת תשתית אירגונית למדינה הצעירה.

בישיבת מנהלת העם שהתקיימה בתל אביב, ב-26 באפריל 1948, הוחלט על גיוס של מלווה לאומי, על מנת לעמוד בהוצאות המדינה שבדרך, ובעיקר להוצאות מימון מלחמת העצמאות וצרכי ההתגוננות של הישוב העברי בארץ ישראל. המלווה עמד על סכום כולל של 5 מיליון לירות ישראליות ויועד לכ-ו-ל-ם: "כל יהודי ישתתף במלוה הלאומי כמלוא יכולתו". הלווה תהיה הסוכנות היהודית לארץ ישראל, והערבים להלוואה יהיו קרן הייסוד והקרן הקיימת לישראל. הודגש כי ההשתתפות אינה תשלום מס, אלא השקעה בטוחה המעוגנת בבסיס בנקאי. בנוסף לזאת, פורסם שלמלווים יוענקו יתרונות מסויימים (שלא פורטו בבקשה הראשונית). 

ב-2 במאי 1948 פרסמה מנהלת העם לציבור את בקשת המלווה. הכרזה מובאת להלן (תיק פ-4122/4, ארכיון המדינה).
אין תגובות: