יום חמישי, 8 במאי 2014

69 שנים לכניעת גרמניה הנאצית: מכתבו של סגן חיים הרצוג

ב-7 במאי 1945, בשעה 2 בלילה, בתום  חמש שנים, שמונה חודשים ושבוע אחד של מלחמת העולם השנייה באירופה, נכנעה גרמניה הנאצית בעיר ריימס שבצרפת (המקום בו חתמה גרמניה על שביתת הנשק ב-1918 ובו נכנעה צרפת לגרמניה ביוני 1940) לבעלות הברית. הכניעה נכנסה לתוקף במערב אירופה ב-8 במאי. באותו יום, סמוך לחצות הלילה, בברלין, התקיים טקס כניעה נוסף לפי דרישת ברית המועצות. באותה שעה התאריך במוסקבה (ובירושלים) היה כבר 9 במאי. לפיכך נחגג הניצחון על גרמניה הנאצית במדינות המערב ב-8 במאי ואילו במדינות ברית המועצות לשעבר ובישראל – ב-9 במאי. בזאת תמה (למעט בחזית מזרח אסיה) הגדולה במלחמות האנושות ובה נהרגו כ-60 מיליון נפש, מהם 6 מיליון קורבנות השואה.

חיים הרצוג בצבא הבריטי, 1944.
צילם: דוד אלדן, לשכת העיתונות הממשלתית 
באותם ימים שירת חיים (ויויאן) הרצוג, בנו של הרב הראשי האשכנזי לארץ-ישראל יצחק אייזיק הלוי הרצוג ולימים נשיא מדינת ישראל, כקצין מודיעין בחטיבה ה-32 שהייתה כפופה לארמיה השנייה של הצבא הבריטי אשר השתתפה בכיבוש צפון-מערב גרמניה. בסתיו 1944 הוא נפגש עם קרובי משפחתו בפריז ששרדו את השואה, למעט דודניתו אנט גולדברג שנשלחה לאושוויץ והרצוג קיווה לשווא שניצלה. בתחילת 1945 הוא ביקר במחנה הריכוז ברגן-בלזן זמן מה לאחר ששוחרר על ידי בעלות הברית. ב-5 במאי השתתף כקצין קישור בכניעת קורפוס (גיס) גרמני לקורפוס ה-30 הבריטי בפיקודו של לפטננט-גנרל בריאן הורוקס.

בבוקר ה-8 במאי, לאחר שהסתימה הלחימה במערב אירופה, כתב להוריו ולאחיו יעקב את רגשות השמחה שלו ואת החוויות האחרונות שלו, ביניהן השתתפותו בטקס כניעת הקורפוס הגרמני. ראו נוסח אנגלי של המכתב (ארכיון המדינה, ג-15100/1) ונוסח עברי (ארנון למפרום [עורך], חיים הרצוג הנשיא השישי: מבחר תעודות מפרקי חייו [1997-1918], ירושלים, ארכיון המדינה, תשס"ט, עמ' 22-21). הספר מופיע בטקסט מלא בספריית "כותר".

עורך הרשומה: ד"ר ארנון למפרום.

לצפייה באפליקציה חדשנית בנושא 35 שנה לחתימת הסכם השלום בין ישראל למצרים

אין תגובות: