יום ראשון, 23 בפברואר 2014

חליפת מכתבים בין חנה רובינא לנשיא זלמן שזר


"....ידעתי כי ליבך ער לסבל הבריות, ואני שותף לך בשאיפה להקל את ייסוריהם של הנענשים..."

 
בהמשך לפרסום הקודם אודות חנה רובינא, אנו מביאים פן נוסף באישיותה המגוונת.
 
בתקופת כהונתו של הנשיא זלמן שזר (1968-1963), נשיאה השלישי של מדינת ישראל, הוגשו מדי שנה מאות בקשות לחנינה.

כל מקרה ומקרה נדון בכובד ראש תוך מתן תשומת לב מרובה לנסיבות העבירה שבגינן נשפט העבריין, נסיבותיו האישיות והמשפחתיות ומצב בריאותו. שזר שם דגש רב בסיכויי השיקום ותיקון דרכיו של העבריין בעיקר בכל הקשור לעבריינים צעירים. וכך כתב שזר על עבריין ששיקם דרכיו: "...הכבוד אליו בחברה ובמשפחה הרים את רוחו והחזיר לו ישרו וכושרו – חונן..." [מתוך ספר ההנצחה זלמן שזר, הנשיא השלישי, מבחר תעודות מפרקי חייו (1974-1889) עמ' 483]

ב-1964 השתמש שזר בסמכות החנינה שניתנה בידיו, חנן נידונים ואף הפחית מעונשים של 77 נידונים, בהם עשרה אסירים שנידונו למאסר עולם וזכו לקיצוב תקופת מאסרם.

עם פתיחת מושב הכנסת השישית שחלה בשנת שמיטה, בנובמבר 1965, הציע חיים גבריהו, יושב-ראש החברה לחקר המקרא וידידו של הנשיא שזר כי הכנסת תחוקק חוק להפחתת רבע מהעונשים של אלו שנדונו למאסר בפעם הראשונה (פרט לאסירים המסכנים את שלום הציבור).

באוספי ארכיון המדינה (לשכת הנשיא, נ/94/19) נמצא חליפת מכתבים בין השחקנית חנה רובינא לנשיא זלמן שזר הדן בבקשות חנינה.

ב-21 בדצמבר קיבל שזר מכתב מהשחקנית חנה רובינא, בו היא הביעה את תמיכתה בהצעתו של גבריהו וכן ביקשה להוציא ההצעה אל הפועל. (תעודה 1)הנשיא זלמן שז"ר לוחץ ידה של שחקנית הבימה חנה רובניא בתל אביב. 3 באפריל 1959, באדיבות לע"מ, צלם: הנס פין
  
שזר השיב לרובינא כי הוא משקיע מאמצים רבים בכדי להקל את עונשם של אסירים וכי "כל יום שאני מצליח להפחית עונשו של נאסר, או של עומד להיאסר – יום של שמחה הוא לי.." (תעודה 2). הוסיף וכתב, כי הסמכות לכך אינה נתונה בידיו, אלא בידה של הכנסת.

ב-1966, כשנה לאחר ההתכתבות, עם התקרב יום העצמאות ה-י"ח של מדינת ישראל, החליט הנשיא שזר לאחר התייעצות עם הממשלה, להשתמש בסמכותו על-פי חוק יסוד הנשיא ולצוות שכל האסירים אשר עמדו להשתחרר עד יום העצמאות התשכ"ו, ישוחררו ממאסרם לפני חג הפסח – חג החירות.

ב-1975, הוענק לרובינא תואר "דוקטור לשם כבוד" מטעם אוניברסיטת תל-אביב. התואר הוענק לה כאות הוקרה  על תרומתה המיוחדת לחברה.


חנה רובינא מקבלת תואר דוקטור לשם כבוד באוניברסיטת תל-אביב, 18 במארס 1975, באדיבות לע"מ, צלם: משה מילנר
 

 

אין תגובות: