יום ראשון, 24 בפברואר 2013

ביקור הרב עוזיאל במחנה המעצר בעתלית בפורים 1941

אוניית המעפילים ליברטאד / ויקיפדיה
להלן מובא מכתבו של נציג אנית המעפילים "ליברטה" אל הרב הראשי הספרדי בן ציון מאיר חי עוזיאל (הרב הראשי הספרדי של א"י וחבר בוועד הלאומי באותם ימים, והרב הספרדי הראשון לאחר קום המדינה) בעקבות ביקורו של האחרון בפורים תש"א במחנה המעצר של המעפילים בעתלית. במכתב מודה הכותב, ברוך מבורך, בשם המעפילים, על ביקורו של הרב במחנה ועל דבריו החמים והנלהבים שהפיחו רוח חיים בקרב המעפילים העצורים, למודי התלאות.
הכותב מתאר את האוירה הקשה בקרב העצורים במחנה: "זה שמונה חדשים אשר אנחנו כלואים במחנה הסגר זה, מוקפים גדרות תלי ברזל, רחוקים מסביבה עבריה, נתונים במצב רוח עצבים נורא, גדלים כפראי המדבר ללא תורה תרבות ומוסר!!"
הוא מכיר תודה למאמצים הנעשים מטעם מוסדות היישוב לשחרורם ומציין גם את המלחמה הקשה המתרחשת באירופה ואת תמיכת הישוב בבריטניה כנגד גרמניה ובעלות בריתה (ארכיון המדינה, הרבנות הראשית-ארכיון הרב עוזיאל, פ-894/2).

ספינת המעפילים "ליברטאד" ("חירות" בספרדית) יצאה מנמל וארנה בבולגריה ב-13.6.1940, על סיפונה היו 380 מעפילים מבולגריה והונגריה. ספינה זו היתה אחת מארבע ספינות שהפליגו לארץ מבולגריה במסגרת מפעל ההעפלה הפרטי של ד"ר ברוך קונפינו בשנים 1939-1940.
תנאי השהות בספינה היו קשים מבחינת הצפיפות בה, מצבה המכני והבטיחותי. לאחר כחמישה שבועות, ב-18.7.1940 הגיעה הספינה אל מול חופי זכרון יעקב ונתפסה ע"י הבריטים. המעפילים נאסרו למשך כשנה במחנה המעצר בעתלית.
המשטרה הבריטית ערכה רישום פרטני של המעפילים והנפיקה טפסי זהוי אישיים (בקשות גירוש) לעולים הבלתי חוקיים שהגיעו בספינת המעפילים "ליברטאד" (ארכיון המדינה, משטרת המנדט, מ-1312/12).

בארכיון המדינה מצוי מדגם טפסי זהוי של מעפילים גם מספינות אחרות, לעיתים מצורפות לטפסים גם תמונות פספורט.

וראה גם "בנתיבי העפלה", מחנה המעפילים בעתלית.

אין תגובות: