יום שלישי, 29 בינואר 2013

שמונים שנה לעליית היטלר לשלטון בגרמניה, 30 בינואר 1933 - חלק שני

בהמשך לרשומה על עליית היטלר לשלטון נביא כאן שני מסמכים שנלקחו מתיקי לשכה 06 של משטרת ישראל, אשר הוקמה לשם הכנת משפט אייכמן, ושבמסגרת עבודתה אספה ברחבי אירופה מסמכים שישמשו נגד אייכמן בבית המשפט וחקרה את העדים המיועדים להעיד במשפט. המסמך הראשון מבטא את השקפת עולמו של היטלר בנושא היהודי, עוד לפני פרוץ המלחמה. זהו קטע מנאום של היטלר בפני הפרלמנט הגרמני ב- 30.1.1939 בו הוא מדבר על "הבעייה היהודית" ועל האפשרות של השמדת הגזע היהודי באירופה, עוד טרם פרוץ המלחמה:
"...כי אירופה לא תכיר שלום כל עוד והבעיה היהודית לא תטוהר. יכול מאד להיות שבעיה זו תתקל בהסכם הכל באירופה, במוקדם או במאוחר, אפילו בין אומות כאלו אשר בדרך כלל לא מוצאות דרך אחת לרעותה. בעולם מרחבי התישבות מספיקים, אולם יש להפרד לחלוטין מהדעה, שאלוקים בחר דוקא בעם היהודי להיות, באחוז מסוים, מנצלי תועלת על גופם ומעבודתם הפוריה של עמים אחרים. היהדות תצטרך להתאים את עצמה לפעילות בניה הרוצה בדיוק כפי שעושים זאת גם עמים אחרים, או שהיא תפול במוקדם או במאוחר תחת משא של משבר שאי אפשר לתארו מראש. ודבר לי לאמר עתה ביום זה, הראוי לזכרון, וזה לא רק בשבילנו הגרמנים; בחיי הייתי נביא פעמים רבות ולרוב שמו אותי ללעג. בתקופת מאבקי לשלטון, היה זה העם היהודי בראש ובראשונה, אשר קיבל את נבואותי בלעג ובקלס, שאקבל לידי בגרמניה באחד מן הימים את הנהגת המדינה, ועם זה של האומה כלה, ואז בין הדברים הרבים האחרים אביא לידי פתרון גם את הבעיה היהודית. חושבני שהצחוק האדיר הזה דאז נחנק בינתים בגרונה של היהדות בגרמניה.
ברצוני להיות היום שוב נביא; אם תצליח יהדות הממון הבינלאומית באירופה ומחוצה לה לגרור עוד פעם אחת את העמים לתוך מלחמה עולמית, הרי תהיה התוצאה לא הבולשביזציה של כדור הארץ, ועם זה נצחון היהדות, אלא השמדת הגזע היהודי באירופה......."
מסמך אחר שנאסף על ידי לשכה 06 הוא מכתב שנכתב על ידי המופתי אמין אל חוסייני אל היטלר ב- 27 ביולי 1944, בו הוא מבקש שלא להתיר ליהודים לעזוב את גרמניה למצרים ולארץ ישראל כדי להחליפם בגרמנים שנמצאים שם. חוסייני פונה במכתב אל היטלר  בתואר ראיס:
"כב' הנשיא (ראיס) פיהרר הנכבד
במכתבי אליך מיום 5 ביוני 1944 הזכרתי את שיחתי איתך בעניין הסעת מספר יהודים, במסגרת תכנית החלופים עם המצרים האסורים מגרמניה. בקשתי ממך להתכבד ולנקוט בסדורים המתאימים למניעת נסיעתם של יהודים אלה בהסתמך ע"כ שסדורים אלה עולים בקנה אחד עם המדיניות הלאומית-סוציאליסטית של גרמניה, כפי שהוצהרה לרגל יום הזכרון להצהרת בלפור ב- 2 לנובמבר בשנה שעברה...... כן חוששים אנו שיותר למקצת יהודים השוהים בגרמניה ובצרפת, לנסע בשיירות אחרות לא"י באמצעות החלפתם בגרמנים...... בהתחשב בהשפעה הרעה שתהיה לחלופם של הערבים המוסלמים... אבקש למנע את הפעלת התכנית...".
(המכתב בגרמנית וקטע מן המקור בערבית, התרגום לעברית על ידי לשכה 06).

אין תגובות: