יום שלישי, 6 בנובמבר 2012

מבית הספר בפינסק אל כס הנשיאות - 60 לפטירת חיים ויצמן

 

"יום שפרחים נובלים בשדות – הסתיו מתחיל. ויום שחלומות נובלים בלבו של אדם – סתיו של חייו מתחיל" (חיים ויצמן).

כמדי שנה בעת הזו, יחול יום ויצמן המסמל את יום פטירת הנשיא הראשון של מדינת ישראל. יום השנה הנוכחי יעמוד בסימן 60 לפטירתו, ויד חיים ויצמן תציין מועד זה בשלל פעילויות חינוכיות וציבוריות ברחבי הארץ, אשר מטרתן לעורר דיון מחודש בדמותו ומנהיגותו של ד"ר ויצמן בקרב הציבור הרחב. במסגרת זו, ייערך בשיתוף עם אוניברסיטת תל אביב כנס מיוחד תחת הכותרת- ויצמן: מדינאי, מדען ופוליטיקאי.

ברוח הימים הללו, ימי בחירות, ולטובת עיון בדמותו הרבגונית, בחרנו להביא את נאומו בפני ישיבת הפתיחה של האסיפה המכוננת בפברואר 1949. הלוח העברי, ציין בתאריך זה את ט"ו בשבט, וכך הפך לנוהג מקובל שיום זה הוא יום לידתה של הכנסת. לימים, הפכה האסיפה המכוננת לכנסת הראשונה. מסמך זה, פורסם במסגרת הכרך הראשון שראה אור בסדרת ההנצחה של נשיאים וראשי ממשלה שהלכו לעולמם, בעריכת ארכיון המדינה.
חיים ויצמן מופיע בפני האסיפה המכוננת (לע"מ)

במסגרת דבריו, פורש הנשיא את חזונו למדינה המתחדשת, ומשלב בדרך האופיינית לו בין הפן המדיני והפוליטי ליסוד המדעי שהיה בשורש נשמתו. שני מהלכים מאוחדים, אומר ויצמן בנאומו, הובילו להקמת המדינה, תוך מיזוג בין הפן הרוחני והרעיוני והמרכיבים המעשיים. הכנסת נבחרה ע"י עם עצמאי היושב בארצו החופשית, ומה כבדה האחריות על הבית הזה. כל ימי, הוא מסכם, עמלתי וחתרתי לעשות את המדע והמחקר יסוד למפעלנו הלאומי. את כל היכולת שצברנו עלינו לגייס כעת לטובת בניין המולדת. לעיון נוסף, ראו גם רשימתנו הקודמת בנושא או באתר מט"ח.

בקונגרס הציוני ה-17 שנערך בשנת 1931, אמר: אם יש דרך אחרת לבנות בית, שלא באמצעות הנחת לבנה על לבנה, אני איני יודע עליה. אם יש דרך אחרת לבנות ארץ, שלא באמצעות דונם ועוד דונם, אדם ועוד אדם, משק חקלאי ועוד משק, גם על דרך כזאת איני יודע דבר.  

אין תגובות: