יום שלישי, 27 בנובמבר 2012

ציון 35 שנים לביקורו של נשיא מצרים אנוואר סאדאת בישראל

'לא עוד מלחמה': מדיניות השלום של ממשלת ישראל ומסע הנשיא סאדאת לירושלים, נובמבר 1977

'לא עוד מלחמה, לא עוד שפיכות דמים, לא עוד איומים' הייתה קריאתו של ראש הממשלה מנחם בגין בפנייתו לעם המצרי, ששודרה יומיים אחרי הכרזתו המפתיעה של נשיא מצרים סאדאת ב-9 בנובמבר 1977 שהוא מוכן ללכת לכנסת בירושלים ולהציג בפני העם בישראל את עמדתה של מצרים כדי למנוע מלחמה נוספת בין שתי המדינות; 'האמן לי, לא עוד מלחמה. אני אדם שמילתו מילה'. כך אמר נשיא  מצרים מוחמד אנוואר א-סאדאת לשר הביטחון הישראלי עזר ויצמן בעת ביקורו הדרמטי בירושלים שבא לאחר מכן.
 

אלו היו שניים מהרגעים המרגשים מבחינה אנושית בדרמה האדירה שליוותה את ביקורו המפתיע של סאדאת בירושלים ששינה במידה רבה את פני המזרח התיכון. בימים אלו, כשמצרים ממלאת תפקיד חשוב בתהליכים דיפלומטיים באזורנו וזאת בשעה שעתיד יחסיה עם ישראל עומד למבחן, מלאו 35 שנים לביקור סאדאת, שהוביל בסופו של דבר לחתימת הסכם השלום עם מצרים במארס 1979 ולכינון יחסים דיפלומטיים בין ישראל ומצרים. לציון התאריך מפרסם ארכיון המדינה מבחר ובו 42 תעודות שמטילות אור על האירועים שקדמו ליזמת סאדאת ועל מהלך ביקורו בירושלים. התעודות מציגות מידע רב על המשא ומתן בתיווך ארצות הברית שקדם לביקור סאדאת, על המגעים הסודיים עם מצרים, על תגובת ממשלת ישראל להחלטת סאדאת לבקר בירושלים, על הביקור עצמו, על סיכומי המשתתפים, על התכניות להמשך השיחות ועל תחילת המשא ומתן המעשי בין ישראל למצרים.  

בתעודות פרוטוקולים של ישיבות ממשלה וועדת חוץ ובטחון של הכנסת, סיכומי דיונים, דיווחי המוסד לתפקידים מיוחדים על הפגישות של דיין עם סגן ראש ממשלת מצרים תוהאמי באוקטובר ובדצמבר, תזכירים, התכתבות בין מנהיגי ישראל ומצרים ובין מנהיגי ישראל וארצות הברית ועוד. חלק מן התעודות נחשפו במיוחד לפרסום זה.

הפרסום מחולק לשבעה פרקים:

א.      השבעת ממשלת בגין והצגת תכנית השלום שלה
נאומו של מנחם בגין בכנסת
ב.      המגעים עם הממשל האמריקני בעניין כינוס ועידת ג'נבה
דיוני הממשלה על תכנית השלום של ממשלת ישראל, פגישות בגין וקרטר, מאמצי האמריקנים לכינוס ועידת ג'נבה ותגובת ישראל ומצרים
ג.       המגעים הסודיים עם מצרים
דיון בממשלה על מסע בגין לרומניה והצעה להיפגש עם המצרים, פגישת דיין ותוהאמי במרוקו, דיווח לאמריקנים על המגעים בין ישראל למצרים ותגובת קיסינג'ר להתפתחויות   
ד.       יזמת סאדאת לנאוֹם בכנסת ותגובת ממשלת ישראל
 
סקירה על נאומו של סאדאת, תשובת בגין לנאום, מכתב ההזמנה של בגין לסאדאת, שאלות שעלו בממשלה ובוועדת חוץ וביטחון של הכנסת בקשר לתוכנית הביקור 

ה.      'מבצע שער': הכנות לביקור הנשיא סאדאת בישראל
מגעים בין המדינות לגבי תכנית הביקור, מכתב התשובה של סאדאת לבגין ובו קבלתו את הזמנתו  לבקר בירושלים
ו.        ביקור סאדאת בירושלים
דיון בממשלה לקראת נאום סאדאת בכנסת ותשובתו של בגין, נאומי סאדאת ובגין בכנסת, סיכומי הפגישות שנערכו בין בגין לסאדאת ובין המשתתפים האחרים, כפי שהכתיב דיין לראש לשכתו
ז.        לאחר הביקור: רשמים ותכניות להמשך הדרך
סיכומי הביקור והשיחות שנערכו במהלכו באזני האמריקנים, דיון בממשלה לסיכום הביקור, על שאלת אמינותו של סאדאת ועל התכניות להמשך המגעים המדיניים; פגישת דיין ותוהמי במרוקו להתחלת הדיונים המעשיים להסדר בין שתי המדינות.

אין תגובות: