יום שלישי, 23 באוקטובר 2012

הכרעת הגנז בתקשורת

הנה דיווח מעיתון הארץ על הכרעת גנז המדינה בעניין ארכיון קהילת וינה. כזכור הגנז פירסם בשבוע שעבר את החלטתו שאין להוציא מן הארץ את ארכיון קהילת וינה שהועבר לכאן בראשית שנות המדינה. ההחלטה הסופית תהיה בידי בית המשפט. זאת תהיה החלטה תקדימית, שכן מעולם לא נדרש בית משפט ישראלי להכריע בדבר סמכותו של גנז המדינה לאסור הוצאה של תיעוד ארכיוני מן הארץ, סמכות המצויה, לכאורה, בסעיף 14א לחוק הארכיונים (ה'תשט"ו 1955).

אין תגובות: