יום שני, 15 באוקטובר 2012

הכרעת הגנז בעניין אוסף קהילת וינה

בראשית שנות החמישים העבירו ראשי הקהילה היהודית בווינה את ארכיון הקהילה לירושלים. מדובר באוסף חשוב ועשיר אודות אחת הקהילות היהודיות הגדולות בעולם, מן המאה ה-18 ועד השואה. האוסף מצא בית בארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי. ב-2011 הגישו ראשי קהילת וינה תביעה משפטית נגד הארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי על מנת שישיבו את האוסף. בית המשפט המחוזי בירושלים העביר את הנושא להכרעתו של גנז המדינה, הדר' יעקב לזוביק.
הגנז פירסם את הכרעתו ב-15 באוקטובר 2012. בהכרעה קבע שאין להשיב את האוסף לקהילה בווינה. זאת משום שההעברה המקורית בוצעה בכוונה להוסיף את דברי ימי קהילת וינה למורשת היהודית הכללית שתיבנה, כך הניחו מוסרי האוסף, במדינה היהודית המתחדשת. מאחר ותקווה זו התגשמה, והאוסף נגיש לציבור בצורה סבירה בארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי, חלה עליו כוונת מחוקקי חוק הארכיונים ה'תשט"ו 1955 שקבעו שאין להוציא אוספים מארכיונים ציבוריים אלא באישור הגנז.

אין תגובות: