יום שני, 6 באוגוסט 2012

פרוטוקולי הממשלה הזמנית - השבוע השני

בשבוע השני של קיום המדינה התכנסה הממשלה הזמנית שלוש פעמים, כמו בשבוע הראשון. על סדר יומה היה עירוב מעניין של שלושה סוגי עניינים: מלחמה, מדינה ופוליטיקה, כפי שניתן לראות מן הפרוטוקולים. (להזכיר: הפרוטוקולים הם תקציר בלבד; הסטנוגרמות המלאות זה מסמך אחר).

בנושא המלחמה, הממשלה עסקה הרבה בנסיונות באו"ם להביא להפסקת אש. ישראל היתה בעד אם הצד הערבי יקבל ויכבד את ההחלטה; היא לא היתה מוכנה לקבל הפסקת אש שבחסותה שליטת ישראל על (מערב) ירושלים תיפגע.

נושאי מדינה: על מנת לקיים ממשל מסודר יש צורך בבהירות משפטית: מי צריך לעשות מה, מי אחראי על מה, ומי ממלא אילו משימות ובאיזו סמכות. לא מעט מזמנה של הממשלה הזמנית בשבוע השני של קיום המדינה הוקדש לנושאים הללו. דנו בפקודה להקמת צבא ההגנה לישראל, בחלוקת סמכויות משפטיות, וכן החליטו שהמדינה תמנה כשופטים את מי שכיהנו בעת המנדט בבתי המשפט השלום והמחוזי, ורשמי קרקעות (צרופה רשימה שמית). היה דיון על ריכוז מוסדות השלטון בקריה בתל-אביב (שרונה): חלק מן השרים תמכו, חלק חשבו שלא כדאי לרכז את כולם באותו מקום, ואם מישהו התכוון להעבירם בהמשך לירושלים, כאשר מצב המלחמה יאפשר, הרי שזה לא נאמר כאן. נמצא גם זמן לדון בסמל הרכבת.

נושאים פוליטיים: צריך היה לחלק את התיקים. מצד אחד, נושא פוליטי טהור. מצד שני, נושא מדינה, שהרי לא היתה רשימה של משרדים שאת תיקיהם צריך היה לאייש, אלא רשימה של תחומים, שצריך היה לקבוע אילו משרדים יוקמו עבור הטיפול בהם. למשל, הוחלט להקים משרד דתות (חמשה שרים תמכו ושלושה התנגדו). היה ברור שבן גוריון יהיה שר הבטחון, אולם הוקמה ועדה של ארבעה שרים לברר איתו מה התנאים שבהם הוא מתנה את קבלת התפקיד.


אין תגובות: