יום רביעי, 15 באוגוסט 2012

מסירת רכבת ארץ ישראל המנדטורית לידי רכבת מדינת ישראל

ארכיון המדינה סיים לאחרונה רישום של אוסף אילן פלקוב, שהיה דובר הרכבת, יועץ כלכלי לרכבת ישראל ומקים מוזיאון הרכבת בחיפה. האוסף המרתק כולל מסמכים, תצלומים, מפות וכדומה שאסף פלקוב לצורך עדכון ספרו "רכבות בארץ-ישראל עבר, הווה ועתיד" והצגת מוצגים במוזיאון הרכבת. בבלוג זה יובאו קטעים נבחרים מן האוסף.
מערכת מסילות הברזל בארץ ישראל ערב הקמת המדינה הייתה קטועה והרוסה חלקית עקב תוצאות מלחמת העולם השנייה, פעולות חבלה בתקופת המרד הערבי (1939-1936), ומצד המחתרות היהודיות (ליל הרכבות, ליל הגשרים, פגיעות בקו רכבת העמק ע"י ההגנה בתאריך 5.3.1948 ו-14.5.1948). כאמצעי תחבורה עיקרי, היוותה הרכבת מטרה להתנקשויות. בתחילת אפריל עסקה הנהלת רכבת ארץ ישראל בהכשרת עובדי רכבת יהודים שיחליפו את עמיתיהם הבריטים והערבים ברכבת המנדט, להלן בתצלום (תיק טס-11486/17, צלם: זולטן קלוגר).


בסוף אפריל 1948 יצאה רכבת עברית ראשונה לנסיעת ניסיון מחיפה לחדרה – אך נאלצה לחזור עקב תקיפתה ע"י כפריים ערביים. בתאריך 3.5.1948 נמסרו להנהלת רכבת ישראל החדשה התחנות בין חיפה לחדרה, למרות שבאותו מועד ההנהלה הרשמית הייתה עדיין בריטית. ב- 4.5.1948 נפתח קו הרכבת חיפה-חדרה באופן רשמי, ובפעם הראשונה נסעה הרכבת עם דגלי ישראל, להלן תצלום קבוצתי של צוות הרכבת הכולל גם ליווי של כוח אבטחה של חברי ההגנה בחיפה. בתצלום מזוהים אפרים רובינשטיין, ויצחק קושניר, כתב עיתון "הארץ" באזור השומרון דאז, (הצלם אינו ידוע אולם התצלום נשלח מאת אורי רון אל אילן פלקוב, מתוך תיק טס-11486/32 בארכיון המדינה).
מספר ימים לאחר מכן, עברה הנהלת הרכבת בארץ ישראל ממנהל רכבת המנדט בארץ ישראל, ארתור פ. קירבי - אל עמיתו היהודי משה פייקוביץ שהיה מעובדי הרכבת הבכירים. רשמית, בליל ה- 14 במאי 1948, הסמיכה עיריית חיפה בתיאום עם משרדי הממשלה את פייקוביץ למנהל רכבת מדינת ישראל. קירבי ניסה להעביר את הנהלת הרכבת באופן מסודר עד כמה שניתן, ולהלן חוזר שרשם בתאריך 26/4/1948 מטעם PALESTINE RAILWAYS כהכנה להעברת הבעלות (תיק פ-4200/50, ארכיון המדינה).
עם הכרזת המדינה, והקמתה הרשמית של רכבת ישראל הפיץ משה פייקוביץ את חוזר ההנהלה הראשון מטעם "מיניסטריון התחבורה – מחלקת הרכבות" (16.5.1948). החוזר הנרגש חדור התלהבות לקראת הפעלת רכבת מטעם מדינת ישראל (תיק פ-4188/8, ארכיון המדינה). רכבת ישראל קמה על קטעי מסילת הברזל המנדטורית, בהם קטעי מסילה רבים שאותם אינה יכולה להפעיל עקב אי תקינותם או כיון שהיו בידי האויב, (בין חדרה לראש העין לדוגמה). עם זאת, הצורך הדחוף בנתיב תחבורה זה זירז את חידוש הקווים ע"י הנהלת הרכבת: בתאריך 20.6.1948 נפתח קו הנוסעים הראשון של רכבת ישראל בין חיפה לקריית מוצקין, בהיקף של 6 רכבות לכל כיוון ליום. כמו כן נפתחו קווי רכבת להעברת משא, וכחמישית מתפקודה של רכבת ישראל בשנתה הראשונה היה הסעת עולים חדשים (ששהו במחנות בקפריסין והובאו לנמל חיפה בספינות). העולים הוסעו מתוך שטח הנמל דרך תחנת חיפה-מזרח לחדרה ומשם - באוטובוסים למחנות עולים. אך הצרכן העיקרי של שירות הרכבת בחודשים הראשונים לאחר הקמת המדינה הייתה ממשלת המנדט - לצורך פינוי ציוד הצבא הבריטי ומתקני המנדט בכלל עד עזיבת נציגי המנדט האחרונים בסוף יוני 1948.


אין תגובות: