יום שני, 20 באוגוסט 2012

פרוטוקולי הממשלה - השבוע השלישי

בשבוע השלישי של קיום המדינה הממשלה התכנסה ארבע פעמים, ביום ראשון ה-30 במאי, ביום שלישי, ביום חמישי, וביום שישי ה-4 ביוני. היא עסקה בבליל של נושאים, שעיקרם ניהול מלחמה ומגעים להפסקת אש; הקמת מוסדות; קשירת יחסים דיפלומטיים; וסמלים.

ביום ראשון הממשלה אישרה נוסח של שבועת חיילי צה"ל. (הנוסח שונה קצת מאז). דוד בן גוריון דיווח על המצב בחזיתות, וכן על בקשה בריטית להשיב לחיפה את האוכלוסיה הערבית שיצאה. משה שרת דיווח על קשירת יחסים דיפלומטיים עם ניקרגואה, קוסטה ריקה ואורוגוואי. ארה"ב שוקלת חילופי שגרירים, והצרפתים מתלוננים על פגיעה במבנים שלהם בירושלים. אליעזר קפלן דיווח על עבודת וועדה בראשותו שעסקה בתיחום תחומי האחריות של המשרדים השונים - לא עניין של מה בכך. מיקום קציני המבחן או האחריות על רשם הנישואין אלה החלטות ערכיות משמעותיות.

נמשך הדיון על ההתיחסות לניסינות האו"ם לקבוע הפסקת אש, וגם עניין הגבולות, כאשר ישראל התמידה בעמדתה שאם כולם יקבלו את תוכנית החלוקה ויסוגו לקוויה, גם ישראל תעשה כך; אם כולם לא, גם ישראל לא.

אולי ההחלטה החשובה מכולן: ישראל תשתמש במערכת גביית מס ההכנסה של המנדט. אי אפשר לקיים מדינה ללא מיסים.

ביום שלישי המשיכו לדבר על המגעים עם האו"ם; נערכו לגיוס הלוואה של 8 מיליון דולר, והלח"י השתלב בצה"ל. המגעים עם האצ"ל נראו מבטיחים אך טרם מוצו.

ביום רביעי המשיכו לדון בנושאי המגעיםעם האו"ם. אחר-כך פנו לעניינים מנהליים. מועדי ישראל נקבעו כימי חופשה, והוקמה וועדה לקביעת שעות העבודה של עובדי המדינה. נדונו קוי התיחום בין רשויות הצבא והרשויות הצבאיות. שמו של החלק של תל אביב ששם שכנו המשרדים העיקריים הוסב משרונה לקריה.

ביום שישי הממשלה התכנסה שוב ושמעה דיוח צבאי-מדיני. לא התקבלו החלטות.

אין תגובות: