יום חמישי, 23 באוגוסט 2012

ועדת המשנה לתכנון ירושלים, ישיבת 3 באוקטובר 1967

בסוף ספטמבר 1967 כוננה והתכנסה ועדת משנה לענייני מזרח ירושלים בתוך הועדה המחוזית לתכנון ובניה. כעבור שבוע, ב-3 באוקטובר 1967 התכנסה הועדה לישיבת עבודה שגרתית ראשונה.

על סדר היום היה כמעט נושא אחד בלבד: רחבת הכותל המערבי, וכיצד לעצב אותה. חלק ממשתתפיהישיבה חשבו שטוב לבנות שתי רחבות, נמוכה עבור המתפללים ומוגבהת עבור מבקרים שאינם מתפללים. חלק חשבו שעדיפה רחבה גדולה אחת, משופעת. היה גם עניין של סמכויות: נראה שאנשי משרד הדתות כבר עבדו בשטח, ואנשי ועדת התכנון, שלא נכללו בה אנשי משרד הדתות, חשבו שזה רעיון רע. מעניין גם לקרוא שכולם הסכימו שצריכה להיות מחיצה ניידת שתמוקם בעת התפילה, אולם אף אחד לא חשב שהיה תהיה קבועה. לא היתה גם תמימות דעים באשר לריצוף, וגם לא השאלה האם העיצוב המדובר יהיה קבוע או זמני.

בתום הדיון יצאו חלק מחברי הועדה לסיור בכותל. אולם רגע לפני שהתפזרו, הם דנו בזריזות בעוד עניין אחד:
בקשה לשיקום מטבח - איברהים א' - שכונת אלסעדיה, העיר העתיקה

הבקשה היא לשיקום מטבח שנהרס כתוצאה ממלחמת ששת הימים.

הוחלט: לאשר את הבקשה בתנאי שהבניה תיעשה בהשגחת מהנדס.

אין תגובות: