יום רביעי, 22 באוגוסט 2012

ועדת המשנה למזרח ירושלים: ישיבה 1, 26 ספטמבר 1967

ב-26 בספטמבר 1967 התכנסה לראשונה ועדת המשנה לתחום המיחד במזרח ירושלים, ועדת משנה של הועדה המחוזית לתכנון ובניה, מחוז ירושלים, במשרד הפנים.

במילים אחרות, שלושה חודשים לאחר איחוד העיר, החלה הפקידות לעבוד בצורה מסודרת על שטח העיר המזרחית לפי כללי העבודה הנהוגים בישראל. שלב ההפתעה וקביעת העובדות המהירה הסתיים, וכעת הממשל החל לעבוד כסדרו.

חברי הועדה היו נציגי משרד הפנים, עיריית ירושלים וכן נציג של משרד השיכון ושל משרד החקלאות (למה חקלאות?) אחדים מן הנוכחים היו אדריכלים. הפעולה הראשונה של ועדת המשנה היתה לדון בהעסקת יועצים (עוד אדריכלים, אבל גם דר' זאב וילנאי, איש ידיעת הארץ). מאחר וזאת היתה ישיבה ראשונה דנו בנהלים, וקבעו למשל שבשלב הראשון הועדה תתכנס מדי שבוע. בפנותם למהות הם קבעו עיקרון שאין לבנות במזרח העיר אלא עם האישורים הנכונים - נקודה מעניינת, אם יודעים שזאת לא היתה המציאות בעשרות השנים שבאו אחר-כך.

הדיון המהותי העיקרי נסוב סביב רחבת הכותל. הרחבה נוצרה כאשר בתי שכונת המוגרבים נהרסו מיד לאחר המלחמה; כעת היתה כוונה להתקדם בזהירות ובשיקול דעת לקראת עיצוב נכון של הרחבה. מאחר והיו דעות שונות באשר ל"עיצוב נכון" מהו, הוחלט להכריז על כל האיזור, עד שער האשפות, כאיזור לתכנון, ולשלוח חלק מחברי הועדה והיועצים לבקר במקום ולגבש הצעות.

בימים ובשבועות הקרובים נעקוב אחר ישיבות ועדת המשנה כסדרן וננסה לשחזר את שיקולי הדרג המקצועי בשלטון ישראל החדש בירושלים המאוחדת.

מקור: תיק גל-4010/18

אין תגובות: