יום חמישי, 19 ביולי 2012

פרסי ילודה בישראל

היום לפני 64 שנים: בישיבת ממשלה מתאריך 19/7/1949, (לצד ההחלטה להעלות את עצמותיו של בנימין זאב הרצל) הוחלט על הענקת סכום חד פעמי של 100 לירות לאם שלה עשרה ילדים חיים או יותר. זאת על מנת לעודד משפחות ברוכות ילדים, לתמרץ אימהות בישראל ללדת, ולעודד את הריבוי הטבעי (מתוך פרוטוקול ישיבת ממשלה כ"ז/ש"ט, ארכיון המדינה).

בבקשת המענק פורטו שמות הילדים וההורים, עיסוקי ההורים והילדים (שחלקם היו כבר נשואים), ארץ מוצא ההורים, ושיוך העדה. דוגמאות: עדני (מעדן), תימני (מתימן), מערבי (ישראל - למעשה רשום שארץ המוצא היא ירושלים), פרסי (מאפגניסטן), ספרדי (מלבנון/מצרים/ישראל), אשכנזי (מרומניה/רוסיה וגם ילידי הארץ), בבלי (מעירק), בגדדי (מבגדד) מרוקני (ממרוקו). כך בשנת 1949, הגדרות העדה לא נחשבות לגזענות. (הטפסים לדוגמה מתוך תיק ג-400/3 ארכיון המדינה). 
בבקשות מפורטים גם משלחי היד של הפונים כפי שהגדירו בעצמם, המייצגים את דרך התפרנסות האזרחים בשנת 1949 (חלקם נשמעים כיום משעשעים) לדוגמה: מחלק חלב, קצב, נהג, פועל, פועל מזון, פועל שחור, פקיד, מנהל חשבונות, אופה, דייג, שוחט, נגר, חנווני, רוכל, סבל, שוטר, טבח, חוצב, סתת, פחח, פחח נודד (בהגדרה), עובד דואר, סוחר, מוכר עופות, בעל בית קפה, מוכר משקאות חריפים, ירקן, חקלאי, מורה, צורף, בנאי, נפח, זגג, ספר, מוכר תה, עגלון, מצחצח נעליים, ספר, מתקן מיטות, מתקן צמיגים, מכונאי, סנדלר, צורף, צלם, חייט, רצען, מפקח, משדר, מחסנאי, ספסר, אח, ראש ישיבה, רב, חזן, סופר סת"ם, שמש. ישנם גם"מחוסר עבודה" (או "בטל"), "זקן" (בן 66) ו"מתיישבים". הנשים ברובן עקרות בית או בעלת בית (עשרה ילדים...) ומיעוט מהן מתפרנסות מעבודות כגון - תופרת ופקידה.

למרות הרעיון המקורי של ריבוי אוכלוסיה יהודית במדינה יהודית צעירה, ההחלטה כללה גם משפחות ערביות בישראל. (ג-2197/5, ארכיון המדינה).

על פי ההערכה הראשונית של משרד ראש הממשלה, ביולי 1949 היו כ-100 משפחות שהתאימו לקריטריונים של משפחה מרובת ילדים - לא כולל משפחות ערביות, שכאמור, גם הן היו בין המיועדות לקבלת הפרס על ילודה גבוהה. משפחות ערביות לא נכללו בחישוב מלכתחילה בשל חוסר מידע לגביהם, וההערכה הייתה כי לאחר פרסום המענק, המידע יגיע אליהם ואז יוכלו גם הן להגיש בקשה כחוק. (ג-5587/4, ארכיון המדינה).

תגובות אזרחי ישראל היו מעורבות, מתגובות בסגנון פמיניסטי ועד למכתבי ברכה ותודה. בקישור להלן תגובת אזרח מאד מרוצה. (מתוך תיק ג5587/4). המענקים הונהגו עד שנת 1959 - תחילת הנהגת קצבאות הילדים מטעם המוסד לביטוח הלאומי.

אין תגובות: