יום שלישי, 10 ביולי 2012

פקודת אוכל כשר לחיילים של מועצת המדינה הזמנית

מועצת המדינה הזמנית הוקמה ערב הכרזת המדינה והייתה למעשה בית המחוקקים של מדינת ישראל הצעירה עד לקיום הבחירות לאספה המכוננת ב-25 לינואר 1949 (אספה שהפכה, על-פי חוק המעבר, לכנסת הראשונה, ונבחריה -  לחברי הכנסת הראשונה).
מאחר ומועצת המדינה הזמנית לא הייתה גוף נבחר של מדינת ישראל הריבונית, היא לא חוקקה חוקים אלא "פקודות". רבות מפקודות אלו הפכו לאבני יסוד בחקיקה הישראלית (כמו פקודת יום להקמת צבא הגנה לישראל, פקודת סדרי השלטון והמשפט, פקודת ימי מנוחה, תקנות שעת חירום, פקודת המטבע, פקודת מס מלחמה ועוד)
נראה כי גם נושא שילוב חיילים דתיים בצבא והבטחת תנאים נאותים לשם כך, העסיק את מועצת המדינה הזמנית: בפקודה מס. 14 מיום 25 בנובמבר 1948 בחתימתם של ראש הממשלה ושר הביטחון - דוד בן-גוריון, שר המשפטים – פליכס רוזנבליט (לימים –פנחס רוזן) ושר הדתות – הרב יהודה לייב פישמן,  קבעה מועצת המדינה הזמנית, כי האוכל המוגש לחיילים היהודים בצבא ההגנה לישראל, יהיה אוכל כשר בלבד.

כיום נראה האוכל הכשר במחנות צה"ל כדבר המובן מאליו שאינו נתון כלל לדיון נוסף. במשך השנים גברה היענות הצבא לצרכי הדת של החיילים בענייני כשרות, זמני תפילות, שירותי דת ויצירת אווירה תואמת במידת האפשר. היום כשנושא גיוס בני ישיבות חרדים שב ועולה על סדר היום, עולה בדרך הטבע השאלה האם כל אלה יספקו את צרכי החייל החרדי לעתיד לבוא?

אין תגובות: