יום שלישי, 3 ביולי 2012

ארכיון המדינה הינו הארכיון הממלכתי של מדינת ישראל. הוא החל לפעול עם הקמת המדינה ב-1949 ופעולתו הוסדרה בחוק הארכיונים ב-1955. 

תפקידיו העיקריים של ארכיון המדינה הם:
*כינוס התיעוד הארכיוני של מוסדות המדינה, שמירתו לצמיתות ופתיחתו לעיון הציבור.
*קביעת מדיניות לשמירת התיעוד במדינת ישראל וכן לביעור חומר ארכיוני שניתן לביעור.
*פיקוח מקצועי על פעולות ארכיונים שונים במדינה.
*איתור, רישום והפקדה של ארכיונים אישיים, המצויים בידי מוסדות המדינה ותושביה.
*הוצאה לאור של ספרי תעודות למדיניות החוץ של מדינת ישראל, הוצאה לאור של ספרי הנצחה לזכרם 
של נשיאי ישראל וראשי ממשלותיה ופרסומים אלקטרוניים במגוון נושאים אקטואליים.
בארכיון המדינה מופקדים כ-40 ק"מ מדף של תיעוד יקר ערך של מוסדות המדינה ושל הממשלים הקודמים בארץ ישראל - השלטון העות'מאני והמנדט הבריטי, וכן אוספים שמקורם במוסדות הקהילה הערבית בארץ ישראל בתקופות אלה. אוספים אלו מהווים אבן שואבת למחקר ומשמשים את חוקרי תולדות היישוב ומדינת ישראל. בארכיון שמורים מסמכי היסוד של מדינת ישראל ובראשם מגילת העצמאות, חוק השבות, חוקי המדינה והסכמים בין-לאומיים שהמדינה חתמה עליהם.

במסגרת הרצון לגבש ערוץ חשיפה נוסף לפעילותנו, אנו שמחים להכריז אודות פתיחת הבלוג, על מנת לנהל במה נוספת לתיעוד ארכיוני בכל הקשור למדינת ישראל ולהציף אל סדר היום העכשווי את התשקיף ההיסטורי.

אין תגובות: