יום ראשון, 29 ביולי 2012

יולי 1967: למי שייך ארמון הנציב?

ארמון הנציב הוקם בראשית שנות השלושים, על גבעה רמה שצופה מדרום על ירושלים. בתקופת המנדט ישב כאן הנציב העליון.
 זה היה אז, וכנראה נותר גם היום, אחד המבנים המרשימים בעיר. לפני כמה חודשים ביקרו שם נועם דביר והצלם אביעד בר נס, וכתבו מאמר ארוך ועתיר תצלומים בשבח המבנה.

ביוני 1967 כאשר ישראל סיפחה את ירושלים הירדנית המבנה עורר כאב ראש מיוחד. מאז חלוקת העיר בתש"ח הוא שכן בשטח הפקר רחב ידיים בין שני חלקי העיר ושימש כמטה האו"ם במזרח התיכון. אבל כעת? כפי שהסביר משה דיין, אם ישראל מתכוונת ברצינות שירושלים היא בריבונותה, עליה להגיע לסיכום עם האו"ם על המשך החזקת המבנה, כמו שקורה בערים אחרות בעולם שבהן יש מבני או"ם. הוא הציע להודיע שזה המצב החדש בעיר, ולהגיע להסכם כמו שמקובל. עמיתיו השרים לא השלו עצמם שהאו"ם יחתום על שום דבר שתהיה בו הכרה בריבונות ישראל, והעלו הצעות שונות שמטרתן להעביר את הבניין לאו"ם בהליך שימחיש שישראל מוסרת, מבלי שהאו"ם מודה שהוא מקבל.

הדיון נחשף כאן לראשונה בסטנוגרמה של ישיבת ועדת שרים שהוקמה בדיוק למטרה זאת בישיבת הממשלה ב-10 ביולי 1967. שווה קריאה. בסופו של הדיון הגיעו כל המשתתפים להחלטה שישראל תמסור את המבנה לאו"ם בהסתמך על רישום המקרקעין הישראלי, מבלי לדרוש מענה בכתב מן האו"ם. רק השר מנחם בגין התעקש שהמסמך הישראלי יציין במפורש שמה שנמסר זה מבנה בבעלות ישראלית, והאבחנה הוחזרה לדיון במליאת הממשלה. בדיון למחרת מליאת הממשלה אימצה נוסח שנמנע מציון בעלות מפורש.

הסטונגרמה נמצאת בתיק  א-7910/30
החלטת הממשלה נמצאת בתיק ג-12796/12

אין תגובות: