יום שלישי, 17 ביולי 2012

החלת החוק הישראלי בירושלים, אוגוסט 1948

אתמול סיפרנו כאן על דיון בממשלה אודות החלת החוק הישראלי במזרח ירושלים, לאחר מלחמת ששת הימים. אז במסגרת השלמת התמונה, הנה המסמך בעניין החלת החוק הישראלי במערב ירושלים, 19 שנה קודם. הממשלה הזמנית דנה בנושא ב-1 באוגוסט 1948. היו התלבטויות עד כמה ישראל רוצה להפגין את נחישותה לראות בירושלים שטח ריבוני שלה, לאור החלטת האו"ם לבנאם את העיר, וההחלטה היתה על מינון מדוייק: לא גורם צבאי יכריז, אבל גם לא ראש הממשלה, אלא בדיוק שר הבטחון. ההכרזה עצמה נשאה אופי טכני: היכן שכוחות ישראל עמדו ב-15 במאי 1948  מישהו צריך לשמור על הסדר הציבורי, וזאת יש לעשות באמצעות החוק הישראלי. אם שר הבטחון יכריז על שטחים אחרים לפי התפתחויות המלחמה, הכרזתו תהיה בתוקף.

וכך, 1,878 שנה לאחר חורבן ירושלים בידי הרומאים, קבעו היהודים שהם ריבונים בחלקים של ירושלים שברשותם.

אין תגובות: